top of page
AEROBIC SHOW

V případě chybného zařazení týmu do kategorie

(např. tým zařazený do kategorie bez náčiní v průběhu

sestavy začne manipulovat s náčiním),

bude tým diskvalifikován, získá jen diplom za účast.

T - technický rozhodčí

A  držení těla + technika pohybu (1 - 9 křížků)

 • držení těla – sledují se hlavně chyby - viz. podrobná pravidla

 • stupeň zvládnutí techniky všech pohybových prostředků

 • přesné polohy těla

 • různé roviny a směry

 • rozpětí a rozsah pohybu

B  podpory ležmo + obtížnost (0 - 9 křížků)
      (pokud není prvek v sestavě nebo není dodrženo setrvání v poloze na 8 dob – 0 bodů)

 • setrvání v poloze s možnou obměnou na 8 dob

 • podpor, vzpor, klik, mírný klik

 • jednopaž, soupaž ...

 • sledujeme schopnost tonizovat tzv. jádro

 • celkové držení těla v poloze podporu

 • dámský klik není podpor ležmo!!!

C  prvky flexibility + obtížnost (0 - 9 křížků)
     (pokud není prvek v sestavě nebo není zachována délka výdrže ve statické poloze – 0 bodů)

 •  výdrž ve statické poloze – 4 doby

 •  v sestavě musí být jeden z vyjmenovaných prvků proveden všemi členy týmu:

- široký sed roznožný pravou (levou) vpřed - bočný rozštěp

- široký sed roznožný hluboký předklon hrudník na základně – placka

- široký sed roznožný – čelný rozštěp

 D  technika skoků + obtížnost  (0 - 9 křížků)

 • hodnotí se správné technické provedení

 • vyznačená přípravná fáze

 • odraz dle typu skoku

 • prokazatelná letová fáze a doskok s vyznačenou závěrečnou polohou

! odraz z plných chodidel, nekontrolovaný doskok na plná chodidla je chápáno jako špatně provedený skok, poskok !

Ve skladbě musí být proveden všemi cvičenci minimálně jeden stejný skok z každé skupiny skoků!

(pokud toto pravidlo není dodrženo – 0 bodů)

 • odraz jednonož - doskok jednonož

 • odraz snožmo - doskok snožmo

 

E  obraty (0 - 9 křížků)                                         

 • hodnotí se správné technické provedení s přesně vyznačenou výchozí a konečnou polohou

 • schopnost udržení rovnováhy

 • držení těla během rotace

 • u obratu skokem špičky a kolena směřují do směru odrazu

 • dolní končetiny musí být u sebe po celou délku skoku

 • doskok musí být proveden až po dokončení rotace

V sestavě musí být

 • obrat skokem - odrazem snožmo s rotací o 180 st., 360 st. či vícenásobný s následným doskokem snožmo 

 • minimálně jeden obrat jednonož

(pokud toto pravidlo není dodrženo – 0 bodů)

A - Estetický rozhodčí

A   prostorová choreografie (1 - 9 křížků)

 • minimálně 8 útvarů

 • hodnotíme zajímavost choreografie

 • logické řešení choreografie

 • prostorové a půdorysové řešení pohybu a poloh, řešení prostoru ve smyslu 3D  (výška, šířka, hloubka)

 • vyvážené pokrytí plochy

 • symetrie - asymetrie útvarů, logika střídání útvarů

 • směry a tvary - vyvážené obrazce

 

B   pohybová interpretace hudební předlohy + hudební předloha (1 - 9 křížků)

 • soulad pohybu s hudební předlohou

 • soulad hudební předlohy s námětem, motivem skladby

 • tempo, tempové změny, metrum, rytmus, rytmizace, dynamika

 

C   originalita (1 - 9 křížků)

 • neotřelé, nápadité, originální provedení pohybů, poloh, útvarů

 • osobité řešení pohybů jednotlivce i skupiny

 • originální výrazový prvek

 • jakékoliv momenty překvapení

 • v případě, že tým startuje se sestavou z loňské sezóny ztrácí maximální bodové hodnocení na originalitě

     

   U skladeb s náčiním:

 • výběr nápaditého, originálního náčiní

 • originální využití náčiní

 

D   zpracování námětu, motivu (1 - 9 křížků)

 • logické zpracování námětu, myšlenky, nápadu v „pohybový příběh“ v souladu s principy výstavby choreografie pohybové skladby

 • kompozice skladby – logická výstavba, spojení složek pohybové, hudební, choreografické, výtvarné na základě myšlenky

E   výraz (1 - 9 křížků)

 • výraz by měl být jednotný

 • měl by odpovídat   - tématu skladby a věkové kategorii

B - Estetický rozhodčí

A   využití principů skladby (1 - 9 křížků)

 • princip celistvosti - úvod, průběh a závěr, celistvé zpracování námětu

 • gradace – navazuje na dynamickou linii hudby, negativní je stejné napětí během sestavy, postrádá-li hudba změnu napětí, pak tomu odpovídá i pohybové řešení

 • kontrast – výrazné odlišnosti v kompozici

 • variace - obměna známého tématu

 

B  vhodnost kostýmu  + výtvarná složka  (1 - 9 křížků)

 • kostým by neměl zakrývat pohyb cvičenců

 • vhodný střih vzhledem k věku a proporcím

 • vhodnost vzhledem k obsahu a tématu skladby

 • vzájemný soulad zvolené barevnosti úborů, náčiní a celkové vizáže

 

C   synchronizace pohybů  (1 - 9 křížků)

 • synchronizace pohybů v rozsahu pohybu, napětí, uvolnění a celkovém pohybovém výrazu.

 

D   rovnovážný tvar + obtížnost  (0 – 9 křížků)
      (pokud není prvek v sestavě nebo není dodržena délka setrvání v rovnovážném tvaru 4 doby – 0 bodů)

 • výdrž v rovnovážné pozici minimálně na 4 doby

 • hodnotíme rovnovážný tvar ve výponu, ve stoji jednonož, ale i v podřepu, dřepu, kleku a sedu

 • plocha opory musí být 4 doby v kontaktu s podložkou ve statické poloze

 

E   rytmický model (0 - 9 křížků)
(pokud není prvek v sestavě nebo je proveden na méně než 8 dob – 0 bodů)

 • minimálně na 8 dob

 • maximálně 16 dob

 • vytleskávání, dupání, ťukání, apod. (nepočítá se hlasový projev)                                               

 • řešení v prostoru ve smyslu 3D

 

O1 - Obsahový rozhodčí

A   výběr pohybových prostředků (1 - 9 křížků)

      Předmětem hodnocení tohoto kritéria je výběr pohybových prostředků, jejich pestrost tedy variabilita, rozmanitost, originalita … !

 • variabilita a rozmanitost zvolených pohybových prostředků

 • výběr a přiměřenost pohybových prostředků s ohledem na:

 • věkové zákonitosti

 • vyspělost cvičenců

 • námět pohybové skladby

 

B   vlna trupem nebo osma + obtížnost (0 - 9 křížků)
     (pokud není prvek v sestavě – 0 bodů)

 • vlna trupem nebo osma v libovolné poloze (vpřed, vzad, vpravo nebo vlevo)

 • posuzujeme pohyblivost páteře a pletence ramenního

 • podnět pro pohyb vlnou vychází z pánve a doznívá v pohybu šíje a hlavy

 

C   interakce (1 - 9 křížků)

= vzájemné působení, vzájemná aktivita a spolupráce mezi cvičenci

 • sounáležitost se skupinou

 

D   intenzita (1 - 9 křížků)

 • nejedná se o rychlost hudby!

 • přechody z nízkých do vysokých poloh = střídání poloh těžiště v horizontální poloze dynamika aerobních vazeb,..

 

E   změny tempa pohybu (1 - 9 křížků)

      různá tempa pohybu cvičenců během sestavy a to jak:

 • v závislosti na změně tempa hudebního doprovodu

 • nebo se pohyby rozkládají do různého počtu počítacích dob

O2 - Obsahový rozhodčí (bez náčiní)

A  obtížnost aerobních vazeb a přechodů (1 - 9 křížků)

 • variabilita a rozmanitost aerobních vazeb a přechodů

 • pestré, nápadité a nepředvídatelné krokové variace

 • obtížnost aerobních vazeb a přechodů (provedení do prostoru a dostatečně vysoko)

 • aerobní vazby by měly být řešeny nejen čelem, ale i bokem a zády

 • správné technické provedení aerobních vazeb a přechodů

B  obtížnost a variabilita pohybu paží (1 - 9 křížků)

 • variabilita a rozmanitost pohybu paží

 • různá tempa pohybu: statický, vedený, švihový

 • v různých drahách po přímce, oblouku, kruhu, osmě, vlnovce

 • různými směry vpřed, vzad, vzhůru, dolů, dovnitř a zevnitř

 • rytmicky různorodé pohyby (pohyb paží současně nebo se každá paže pohybuje rytmicky jinak)

 • pohyby malého a velkého rozpětí (zápěstí, prstů, předloktím, celou paží)

 • přesnost jednotlivých poloh, koordinace

 • obtížnost a správné technické provedení pohybu paží

C  dynamika a technika práce dolních končetin (1 - 9 křížků)

 • dynamika a správné technické provedení high impact pohybů poskoků, skoků a švihů
  (high leg kicks, jumping jacks, heeel jack, knee up, kick, skip, chassé, flick kick,…)

 • švihy kontrolované, rychlé, vysoké a přizpůsobené výkonnosti všech členů týmu

 • high leg kicks vyváženost pravé a levé strany, vpřed a stranou

O2 - Obsahový rozhodčí (s náčiním)

A  obtížnost aerobních vazeb a přechodů (1 - 9 křížků)

 • variabilita a rozmanitost aerobních vazeb a přechodů

 • pestré, nápadité a nepředvídatelné krokové variace

 • obtížnost aerobních vazeb a přechodů (provedení do prostoru a dostatečně vysoko)

 • aerobní vazby by měly být řešeny nejen čelem, ale i bokem a zády

 • správné technické provedení aerobních vazeb a přechodů

 

B  dynamika a technika práce dolních končetin (1 - 9 křížků)

 • dynamika a správné technické provedení high impact  pohybů poskoků, skoků a švihů (high leg kicks, jumping jacks, heeel jack, knee up, kick, skip, chassé, flick kick,…)

 • švihy kontrolované, rychlé, vysoké a přizpůsobené výkonnosti všech členů týmu

 • high leg kicks vyváženost pravé a levé strany, vpřed a stranou

 

C  variabilita a rozmanitost manipulace s náčiním (0 - 9 křížků)

    - náčiní musí být využito více než v 50% sestavy

    - s čímkoliv tým manipuluje na ploše (i ošacení např. kšiltovka) je považováno za náčiní! Pokud cvičenci manipulují pouze s dresem nebo jeho částí, které nesejmou či neoddělí od těla ( např. jen přetočení sukně, sundání  kapuce, která je přišitá k dresu …) nejedná se o manipulaci s náčiním!

 

variabilita a rozmanitost manipulace s náčiním ve všech směrech a v rovinách:

 • v různých drahách po přímce, oblouku, kruhu, osmě, vlnovce

 • různá tempa pohybu statický, vedený, švihový

 • různými směry vpřed, vzad, vzhůru, dolů, dovnitř a zevnitř

 • rytmicky různorodé pohyby (pohyb paží současně nebo se každá paže pohybuje rytmicky jinak)

 • pohyby malého a velkého rozpětí

 • interakce v manipulaci

Předmětem hodnocení tohoto kritéria je výběr manipulace s náčiním, jeho pestrost tedy variabilita, rozmanitost, originalita … nikoliv technika, koordinace, synchronizace manipulace s náčiním!

 

D  variabilita a rozmanitost manipulace s náčiním (0 - 9 křížků)

Toto kritérium je shodné s kritériem C.

 

E  obtížnost a technika manipulace s náčiním (1 - 9 křížků)

  - náčiní musí být využito více než v 50% sestavy

    - s čímkoliv tým manipuluje na ploše (i ošacení např. kšiltovka) je považováno za náčiní! Pokud cvičenci manipulují pouze s dresem nebo jeho částí, které nesejmou či neoddělí od těla ( např. jen přetočení sukně, sundání  kapuce, která je přišitá k dresu …) nejedná se o manipulaci s náčiním!

 • koordinace

 • přesnost jednotlivých poloh

 • interakce v manipulaci

 • sounáležitost a interakce v manipulaci se skupinou

       Při opakovaném nezvládnutí manipulace s náčiním se snižuje bodové hodnocení.

 

F  obtížnost a technika manipulace s náčiním (1 - 9 křížků)                                                                                           

Toto kritérium je shodné s kritériem E.

bottom of page