top of page
AEROBIC SHOW nad 27let

NOVÁ PRAVIDLA speciálně pro kategorii nad 27let

T – technický rozhodčí

A držení těla + technika pohybu (1 - 9 křížků)

 • držení těla – sledují se hlavně chyby - viz. podrobná pravidla aerobic show

 • stupeň zvládnutí techniky všech pohybových prostředků

 • přesné polohy těla

 • různé roviny a směry

 • rozpětí a rozsah pohybu

B podpory ležmo, klečmo (0 - 9 křížků)
   (pokud prvek, který by prokázal schopnost tonizovat tzv. jádro v sestavě chybí, rozhodčí udělí 0 bodů)

    rozhodčí hodnotí:

 • podpor, vzpor, klik, mírný klik

 • sledujeme schopnost tonizovat tzv. jádro

 • celkové držení těla v poloze podporu, vzporu

 • u této kategorie se hodnotí i tzv. “dámský klik“

 

C prvky flexibility nohou (0 - 9 křížků)

    (pokud v sestavě není žádný prvek, který by prokázal flexibilitu nohou, rozhodčí udělí 0 bodů)

     rozhodčí hodnotí jakýkoliv pohyb prokazující flexibilní rozsah nohou ve všech pohybových prostředcích s jakýmkoliv napětí pohybů (statické, vedené, švihové) např.:

 • široký sed roznožný pravou (levou) vpřed – bočný rozštěp

 • široký sed roznožný hluboký předklon hrudník na základně – placka

 • široký sed roznožný – čelný rozštěp

 • pohyby a polohy nohou ve všech směrech s různou výškou nohou (přednožit, zanožit, unožit …. )

D technika skoků (0 - 9 křížků)

   rozhodčí hodnotí všechny skoky a poskoky v sestavě:

 • hodnotí se správné technické provedení

 • vyznačená přípravná fáze

 • odraz dle typu skoku

 • prokazatelná letová fáze

 • doskok s vyznačenou závěrečnou polohou

Špatně provedený skok, poskok – odraz z plných chodidel, letová fáze mimo osu dle typu skoku, nekontrolovaný doskok na plná chodidla.

 

E obraty ve stoje (0 - 9 křížků)

   (pokud v sestavě není žádný obrat nebo pohyb celého těla kolem podélné osy ve stoji, rozhodčí udělí 0 bodů)

    rozhodčí hodnotí správné technické provedení s přesně vyznačenou výchozí a konečnou polohou

 • schopnost udržení rovnováhy

 • držení těla během rotace

 • u obratu skokem špičky a kolena směřují do směru odrazu, dolní končetiny musí být u sebe po celou délku skoku, doskok musí být proveden až po dokončení rotace

 

   rozhodčí hodnotí všechny obraty nebo pohyb celého těla kolem podélné osy ve stoji např.:

 • obrat skokem

 • obrat jednonož

 • otočka ve stoji kolem podélné osy

 • obrat může být o 180° nebo 360° (může být i vícenásobný, pokud jej tým technicky zvládne)

A – Estetický rozhodčí

A   prostorová choreografie (1 - 9 křížků)

 • minimálně 8 útvarů

 • hodnotíme zajímavost choreografie

 • logické řešení choreografie

 • prostorové a půdorysové řešení pohybu a poloh, řešení prostoru ve smyslu 3D  (výška, šířka, hloubka)

 • vyvážené pokrytí plochy

 • symetrie – asymetrie útvarů, logika střídání útvarů

 • směry a tvary – vyvážené obrazce

 

B   pohybová interpretace hudební předlohy + hudební předloha (1 - 9 křížků)

 • soulad pohybu s hudební předlohou

 • soulad hudební předlohy s námětem, motivem skladby

 • tempo, tempové změny, metrum, rytmus, rytmizace, dynamika

 

C   originalita (1–9 křížků)

 • neotřelé, nápadité, originální provedení pohybů, poloh, útvarů

 • osobité řešení pohybů jednotlivce i skupiny

 • originální výrazový prvek

 • jakékoliv momenty překvapení

 • v případě, že tým startuje se sestavou z loňské sezóny ztrácí maximální bodové hodnocení na originalitě

    U skladeb s náčiním:

 • výběr nápaditého, originálního náčiní

 • originální využití náčiní

 

D   zpracování námětu, motivu (1 - 9 křížků)

 • logické zpracování námětu, myšlenky, nápadu v „pohybový příběh“ v souladu s principy výstavby choreografie pohybové skladby

 • kompozice skladby – logická výstavba, spojení složek pohybové, hudební, choreografické, výtvarné na základě myšlenky

E   výraz (1 - 9 křížků)

 • výraz by měl být jednotný

 • měl by odpovídat   - tématu skladby a věkové kategorii

 

B – Estetický rozhodčí

A   využití principů skladby (1 - 9 křížků)

 • princip celistvosti – úvod, průběh a závěr, celistvé zpracování námětu

 • gradace – navazuje na dynamickou linii hudby, negativní je stejné napětí během sestavy, postrádá-li hudba změnu napětí, pak tomu odpovídá i pohybové řešení

 • kontrast – výrazné odlišnosti v kompozici

 • variace – obměna známého tématu

 

B vhodnost kostýmu + výtvarná složka  (1 - 9 křížků)

 • kostým by neměl zakrývat pohyb cvičenců

 • vhodný střih vzhledem k věku a proporcím

 • vhodnost vzhledem k obsahu a tématu skladby

 • vzájemný soulad zvolené barevnosti úborů, náčiní a celkové vizáže

 

C   synchronizace pohybů (1 - 9 křížků)

 • synchronizace pohybů v rozsahu pohybu, napětí, uvolnění a celkovém pohybovém výrazu.

 

D   rovnovážný tvar + obtížnost (0 – 9 křížků)
   (pokud není prvek v sestavě nebo není dodržena délka setrvání v rovnovážném tvaru 4 doby – 0 bodů)

 • výdrž v rovnovážné pozici minimálně na 4 doby

 • hodnotíme rovnovážný tvar ve výponu, ve stoji jednonož, ale i v podřepu, dřepu, kleku a sedu

 • plocha opory musí být 4 doby v kontaktu s podložkou ve statické poloze

 

E   rytmický model (0 - 9 křížků)
   (pokud není prvek v sestavě nebo je proveden na méně než 8 dob – 0 bodů)

 • minimálně na 8 dob

 • maximálně 16 dob

 • vytleskávání, dupání, ťukání apod. (nepočítá se hlasový projev)

 • řešení v prostoru ve smyslu 3D

O1 – Obsahový rozhodčí

A   výběr pohybových prostředků (1 - 9 křížků)

   Předmětem hodnocení tohoto kritéria je výběr pohybových prostředků, jejich pestrost tedy variabilita, rozmanitost, originalita … !

 • variabilita a rozmanitost zvolených pohybových prostředků

 • výběr a přiměřenost pohybových prostředků s ohledem na:

 • věkové zákonitosti

 • vyspělost cvičenců

 • námět pohybové skladby

 

B   vlna trupem nebo osma + obtížnost (0 - 9 křížků)
   (pokud není prvek v sestavě – 0 bodů)

 • vlna trupem nebo osma v libovolné poloze (vpřed, vzad, vpravo nebo vlevo)

 • posuzujeme pohyblivost páteře a pletence ramenního

 • podnět pro pohyb vlnou vychází z pánve a doznívá v pohybu šíje a hlavy

 

C   interakce (1 - 9 křížků)

= vzájemné působení, vzájemná aktivita a spolupráce mezi cvičenci

 • sounáležitost se skupinou

 

D   intenzita (1 - 9 křížků)

 • nejedná se o rychlost hudby!

 • přechody z nízkých do vysokých poloh = střídání poloh těžiště v horizontální poloze
  dynamika aerobních vazeb, …

 

E   změny tempa pohybu (1 - 9 křížků)

 • různá tempa pohybu cvičenců během sestavy a to jak:

 •   v závislosti na změně tempa hudebního doprovodu

 •   nebo se pohyby rozkládají do různého počtu počítacích dob

O2 – Obsahový rozhodčí

A obtížnost aerobních vazeb a přechodů (1 - 9 křížků)

 • variabilita a rozmanitost aerobních vazeb a přechodů

 • pestré, nápadité a nepředvídatelné krokové variace

 • obtížnost aerobních vazeb a přechodů (provedení do prostoru a dostatečně vysoko)

 • aerobní vazby by měly být řešeny nejen čelem, ale i bokem a zády

 • správné technické provedení aerobních vazeb a přechodů

 

B obtížnost a variabilita pohybu paží (1 - 9 křížků)

 • variabilita a rozmanitost pohybu paží

 • různá tempa pohybu: statický, vedený, švihový

 • v různých drahách po přímce, oblouku, kruhu, osmě, vlnovce

 • různými směry vpřed, vzad, vzhůru, dolů, dovnitř a zevnitř

 • rytmicky různorodé pohyby (pohyb paží současně nebo se každá paže pohybuje rytmicky jinak)

 • pohyby malého a velkého rozpětí (zápěstí, prstů, předloktím, celou paží)

 • přesnost jednotlivých poloh, koordinace

 • obtížnost a správné technické provedení pohybu paží

C dynamika a technika práce dolních končetin (1 - 9 křížků)

 • dynamika a správné technické provedení high impact pohybů poskoků, skoků a švihů (high leg kicks, jumping jacks, heeel jack, knee up, kick, skip, chassé, flick kick,…)

 • švihy kontrolované, rychlé, vysoké a přizpůsobené výkonnosti všech členů týmu

 • high leg kicks vyváženost pravé a levé strany, vpřed a stranou

bottom of page