top of page
BASIC TEAMS

V případě chybného zařazení týmu do kategorie

(např. tým zařazený do kategorie bez náčiní v průběhu

sestavy začne manipulovat s náčiním),

bude tým diskvalifikován, získá jen diplom za účast.

T – technický rozhodčí

A držení těla + technika pohybu (1 - 9 křížků)

 • držení těla – sledují se hlavně chyby - viz. podrobná pravidla

 • stupeň zvládnutí techniky všech pohybových prostředků

 • přesné polohy těla

 • různé roviny a směry

 • rozpětí a rozsah pohybu

B technika zvoleného pohybového obsahu (1 - 9 křížků)

Ve skladbě by měly převažovat prvky low impact (grapevine, V-step, step touch, side to side, lunge…), polovina aerobních vazeb musí být tvořena prvky low impact (prvky komerčního aerobiku). Pokud nebude toto pravidlo dodrženo, může rozhodčí udělit známku pouze 5 křížků. Tuto sezónu 2018 nebude toto pravidlo kontrolováno u kategorie 4-7let! Tato kategorie se slučuje s kategorií 4-7let show teams.

 • stupeň zvládnutí techniky všech zvolených pohybových prostředků

 • stupeň zvládnutí techniky prvků low impact aerobic

C   synchronizace pohybů (1 - 9 křížků)

 • synchronizace pohybů v rozsahu pohybu, napětí, uvolnění a celkovém pohybovém výrazu.

D variabilita a rozmanitost manipulace s náčiním (0 - 9 křížků) –  týmy s náčiním

- náčiní musí být využito více než v 50 % sestavy, s čímkoliv tým manipuluje na ploše (i ošacení) je považováno za náčiní!

 • v různých drahách po přímce, oblouku, kruhu, osmě, vlnovce

 • různá tempa pohybu statický, vedený, švihový

 • různými směry vpřed, vzad, vzhůru, dolů, dovnitř a zevnitř

 • rytmicky různorodé pohyby (pohyb paží současně nebo se každá paže pohybuje rytmicky jinak)

 • pohyby malého a velkého rozpětí

 • interakce v manipulaci

 

E obtížnost a technika manipulace s náčiním (1 - 9 křížků) – týmy s náčiním

 • přesnost jednotlivých poloh

 •  koordinace

 • interakce v manipulaci

 • sounáležitost a interakce v manipulaci se skupinou

Při opakovaném nezvládnutí manipulace s náčiním se snižuje bodové hodnocení.

A – Estetický rozhodčí

 

A   prostorová choreografie (1 - 9 křížků)

 • minimálně 8 útvarů

 • hodnotíme zajímavost choreografie

 • prostorové a půdorysové řešení pohybu a poloh, řešení prostoru ve smyslu 3D (výška, šířka, hloubka)

 • vyvážené pokrytí plochy

 • symetrie – asymetrie útvarů, logika střídání útvarů

 • směry a tvary – vyvážené obrazce

 

B   pohybová interpretace hudební předlohy + hudební předloha (1 - 9 křížků)

 • soulad pohybu s hudební předlohou

 • soulad hudební předlohy s námětem, motivem skladby

 • tempo, tempové změny, metrum, rytmus, rytmizace, dynamika

 

C   originalita (1 - 9 křížků)

 • neotřelé, nápadité, originální provedení pohybů, poloh, útvarů

 • osobité řešení pohybů jednotlivce i skupiny

 • originální výrazový prvek

 • originální prvek v hudebním doprovodu

 • jakékoliv momenty překvapení

 • v případě, že tým startuje se sestavou z loňské sezóny ztrácí maximální bodové hodnocení na originalitě

U skladeb s náčiním:

 • výběr nápaditého, originálního náčiní

 • originální využití náčiní

 

D   zpracování námětu, motivu (1 - 9 křížků)

 • logické zpracování námětu, myšlenky, nápadu v „pohybový příběh“

 • kompozice skladby – logická výstavba, spojení složek pohybové, hudební, choreografické, výtvarné na základě myšlenky

 

 B – Estetický rozhodčí

 

A   využití principů skladby (1 - 9 křížků)

 • princip celistvosti – úvod, průběh a závěr

 • gradace – navazuje na dynamickou linii hudby, negativní je stejné napětí během sestavy, postrádá-li hudba změnu napětí, pak tomu odpovídá i pohybové řešení

 • kontrast – výrazné odlišnosti v kompozici

 • variace – obměna známého tématu

 

B vhodnost kostýmu + výtvarná složka  (1 - 9 křížků)

 • kostým by neměl zakrývat pohyb cvičenců

 • vhodný střih vzhledem k věku a proporcím

 • vhodnost vzhledem k obsahu a tématu skladby

 • vzájemný soulad zvolené barevnosti úborů, náčiní a celkové vizáže

 

C výraz (1 - 9 křížků)

 • výraz by měl být jednotný

 • měl by odpovídat   - tématu skladby a věkové kategorii

 

D celkový estetický dojem (1 - 9 křížků)

 • správné propojení estetického pohybu, vhodně zvoleného hudebního doprovodu, se složkou choreografickou a výtvarnou, kterou ovlivňuje vkusný cvičební úbor, konečná úprava vlasů a líčení tvoří celkový estetický dojem

 • působení skladby z hlediska „krásy“

O1 – Obsahový rozhodčí

 

A   výběr pohybových prostředků (1 - 9 křížků)

 • výběr a přiměřenost pohybových prostředků s ohledem na:

 • soutěžní kategorii basic (převaha prvků low impact )

 • věkové zákonitosti

 • technickou vyspělost cvičenců

 • námět pohybové skladby

 • variabilita a rozmanitost zvolených pohybových prostředků

Pokud budou v této soutěžní kategorii převažovat prvky high impact, udělí rozhodčí maximální známku 5 křížků.

  

B   interakce (1 - 9 křížků)

 • vzájemné působení, vzájemná aktivita a spolupráce

 • sounáležitost se skupinou

 • orientace v prostoru

 

C   dynamika pohybu (1 - 9 křížků)

Nejedná se o rychlost hudby!

 • využití všech základních poloh těla = střídání poloh těžiště v horizontální poloze (stoj, podřep, dřep, klek, sed, leh, podpor)

 • ideální pohybová koordinace, pohybový rytmus

 • dynamika pohybu

 

D změny tempa pohybu (1 - 9 křížků)

 •   různá tempa pohybu cvičenců během sestavy

bottom of page