top of page
ZÁKLADNÍ INFORMACE

DĚLENÍ KATEGORIÍ:

AEROBIC SHOW TEAMS

- pódiové skladby, skladby s námětem

- věková kategorie 8-10let, 11-14let, 15-26let, nad 27let  (kategorie 4-7let se slučuje a hodnotí dle pravidel BASIC SHOW)

- počet členů 5 a více

- délka skladby 2-3 min, plocha 12x12m

- s náčiním/bez náčiní závodí zvlášť

- důraz kladen na originalitu a ztvárnění námětu

- u kategorie nad 27let se slučují kategorie s náčiním i bez náčiní

BASIC TEAMS

- pro začátečníky, komerční aerobik, skladby s námětem

- věková kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let, nad 27let

- počet členů 5 a více

- délka skladby 2-3 min, plocha 12x12m

- s náčiním/bez náčiní závodí zvlášť

- důraz kladen na originalitu a ztvárnění námětu

- u kategorie nad 27let se slučují kategorie s náčiním i bez náčiní

- sestavy BASIC SHOW musí obsahovat prvky LOW-IMPACT AEROBIC (komerčního aerobiku – alespoň 50% sestavy)

- prvky obtížnosti v sestavě NEBUDOU hodnoceny! Není potřeba tedy zařazovat těžké věci - švihy, rozsah, skoky velkého rozsahu...

 

STEP TEAMS

- stepové týmy

- počet členů 5 a více

- kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let, 27-35let, pouze u step teams je zařazena kategorie nad 36let

- délka skladby 1,30-2,30 min, plocha 12x12m

- náčiní pouze stepy během celé skladby

 

SPORT TEAMS

- sportovní-technické týmy, fitness týmy

- počet členů 5 a více

- kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let, nad 27let

- délka skladby 1,30-2,30 min, plocha 12x12m

- pouze bez náčiní

- důraz kladen na techniku, skladba nemusí mít námět

ZUMBA TEAMS

- počet členů 5 a více

- věkové kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let a nad 27let

- délka skladby 2-3min

- plocha 12x12m

- s náčiním i bez náčiní dohromady

- důraz kladen na originalitu a ztvárnění námětu

OBECNÁ PRAVIDLA

- povinná je vhodná sportovní obuv

- dres, který zahaluje intimní části těla

- hudební doprovod odesílá trenér současně s přihláškou ve formátu .mp3 nebo .wav (je na odpovědnosti trenéra, zda hudba je bez chyb)

- při chybném startu nebo přerušení sestavy (kdy je to mimo kontrolu závodníků, se tým musí zastavit a bude mu umožněno sestavu předvést na konci své kategorie znovu)

- protesty proti výsledkům se nepodávají

- pokud bude v kategorii přihlášeno méně týmů, tak je na pořadateli, zda sloučí kategorie bez/s náčiní a hodnotit se bude podle pravidel kategorie bez náčiní (u ligového hodnocení se výsledek rozděluje na týmy s/bez náčiní)

- od 1.1.2018 se slučují kategorie basic a aerobic show 4-7let - hodnotí se podle pravidel basic show a tuto sezónu nemusí být dodrženo 50% skladby low impact aerobiku

- v případě, že kterýkoli tým nesplní min. počet závodníků (tedy bude startovat v počtu nižším než 5 členů), pokud tuto skutečnost nahlásí na prezenci - může vystoupit ehibičně, dostane ceny, startovné se nevrací - pokud bez ohlášení na prenci nastoupí na plochu - bude diskvalifikován (získá 0 bodů) - nezíská žádný bod do ligového hodnocení.

- všechny trenérky prosíme o kontrolu počtu členů na prezenci v den závodu - nahlašujte opravdový počet závodníků, kteřá jdou na plochu!!!

 

ZAŘAZENÍ DO VĚKOVÉ KATEGORIE

- věkové kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let, nad 27let (u step teams i kategorie nad 36let)

- věk se spočítá průměrem věků závodníků v týmu (bez náhradníků)

- věkový průměr závodníků týmu se zaokrouhluje na 1 desetinné místo

- počítá se věk závodníka dosažený v daném kalendářním roce

- do dané věkové kategorie se týmy řadí zaokrouhlováním – věkový průměr 7,5 již jde do kategorie 8-10

- za správné zařazení týmu odpovídá trenér, věkové průměry jsou kontrolovány po odeslání přihlášky

- pokud je v jedné kategorii více než 16 týmů - rozdělíme je podle věku cca na polovinu na M - mladší a S - starší - potom v mladší i starší kategorii vyhlásíme ligy A,B nebo A,B,C (podle počtu týmů)

 

STARTOVNÉ

150Kč / závodník pro členy ŽIJ POHYBEM, 130Kč start ve více skladbách - opakovaný start

180Kč / závodník pro nečleny ŽIJ POHYBEM, 160Kč start ve více skladbách - opakovaný start

ČLENSTVÍ

50Kč /závodník/sezóna září-září

více zde

 

ROZHODČÍ

Rozhodčí hodnotí na základě absolvování kurzu rozhodčích a předchozího hodnocení ve stínovém panelu a následných rozborech svého hodnocení se zpětnou vazbou.

více zde

ZPĚTNÁ VAZBA

Každý tým může zažádat o zpracování ZPĚTNÉ VAZBY k sestavě - podle pravidel ŽIJ POHYBEM.

Zpětná vazba bude připravena dle jednotlivých kritérií rozhodčích s ohledem na povinné prvky.

Cena zpětné vazby je 300,-Kč/ 1 kritérium (můžete si vybrat, zda máte zájem o T, O, A, B), kompletní zpětná vazba (zahrnuje rozbor všech kritérií) je za 1000Kč .

Vaše žádosti zasílejte na email info@zijpohybem.cz. Vyhrazujeme si na zpracování zpětné vazby 14 dní.

 

JAK SE POČÍTÁ LIGOVÉ HODNOCENÍ?

  • Za každý závod ŽIJ POHYBEM získává každý tým body. (Body závisí na obsazenosti kategorie, tedy na počtu týmů v dané kategorii. Např. pokud závodí v kategorii 7 týmů, 1. místo získává 7 bodů, 2. místo 6 bodů, 3. místo 5 bodů, 4. místo 4 body... atd. Všechny zúčastněné týmy dostanou body. Pokud závodí v kategorii 3 týmy, 1. místo získává 3 body, 2. místo 2 body a 3. místo 1 bod.)

 

  • Tým, který absolvuje první ligový závod sezóny v jedné kategorii, musí příští ligové závody absolvovat ve stejné kategorii. Pokud by chtěl tým kategorii změnit, bodové hodnocení z předchozího závodu se mu nepočítá a může pokračovat do konce sezóny v jiné kategorii

 

  • Vzhledem k obměnám týmů během sezóny (nemoci, noví členové) je povolena obměna 1/4 členů v týmu, popř. nárůst či pokles počtu členů v týmu o 1/4 - aniž byste museli měnit kategorii. (Např. pokud dojde k poklesu členů v týmu z 12 na 9, tým startuje i nadále v kategorii big teams bez penalizace. Pokud by už počet členů poklesl na 8, musí tým do kategorie small teams. Tým se může závodu zúčastnit, ovšem bez nároku na bodové hodnocení. Další závod při navýšení počtu členů se může tým vrátit do původní kategorie a sbírat body.

  • Povolená 1/4 obměny členů týmu platí i v případě změny věkového průměru. Pokud se věkový průměr zvýší či sníží díky obměně max. 1/4 členů, tým zůstává ve stejné věkové kategorii, ve které startoval na začátku. Musí zde být ale zachována obměna max. 1/4 členů. Pokud ovšem chce tým věkovou kategorii změnit a přestoupit do jiné věkové kategorie, vzdává se bodů z minulých kol.

 

  • Ligový vítěz je v dané kategorii vyhlášen, pouze pokud tým absolvuje 2 a více kol v dané sezóně a pokud jsou v kategorii 2 a více týmů.

 

  • Při větším počtu než 7 týmů kategorii dělíme, podle výsledků vzhledem k rostoucí konkurenci dochází k dělení závodu na ligy. Do jednotlivých lig se týmy dělí na základě počtu přihlášených týmů v dané kategorii - startovní pole se bude dělit na LIGU A a LIGU B a LIGU C pouze v případě, že v soutěžní kategorii bude přihlášených minimálně 7 týmů (liga A a B) nebo minimálně 11 týmů (liga A, B a C). Týmy budou všechny soutěžit proti sobě, na základě dosažených bodů se potom startovní pole rozdělí na LIGU A, B a případně i C. V případě lichého počtu týmů v kategorii se větší počet týmů dostává do LIGY B. (např. při počtu 7 týmů v kategorii jdou na základě dosažených bodů 3 týmy do LIGY A a 4 týmy do LIGY B.) V případě 11 a více týmů se startovní pole rozdělí na 3-4-4 týmy a při větším počtu se počet vydělí 3 a nejméně týmů půjde do ligy A, nejvíce naopak do C. Pro vítěze (1. - 3. místo) LIG budou připraveny medaile.)

ligove hodnoceni
zpetna vazba
obecna pravidla
bottom of page