top of page
ZUMBA TEAMS

T - Technický rozhodčí

A  držení těla + technika pohybu (1 - 9 křížků)

 • držení těla – sledují se hlavně chyby - viz. podrobná pravidla

 • stupeň zvládnutí techniky všech pohybových prostředků

 • přesné polohy těla

 • různé roviny a směry

 • rozpětí a rozsah pohybu

 

B  technika zvoleného pohybového obsahu (1 - 9 křížků)

 • stupeň zvládnutí techniky všech pohybových prostředků

 • přesné polohy těla

 • různé roviny a směry

 • rozpětí a rozsah pohybu

 • rozhodčí hodnotí s ohledem na soutěžní kategorii zumba! – zařazení více stylů tanců a jejich zvládnutí! - skladba by měla obsahovat více druhů tanců jako jsou tyto základní tance: merengue, salsa, cumbia, reggeaton, dále se v zumbě využívá například: belly dance, rumba/flamenco, tango, bachata, swing, axé, quebradita, calypso, hip-hop, bhangra, atd.

 

C  synchronizace pohybů  (1 - 9 křížků)

 • synchronizace pohybů v rozsahu pohybu, napětí, uvolnění a celkovém pohybovém výrazu.

D  originalita  (1 - 9 křížků)

 • neotřelé, nápadité, originální provedení pohybů,  poloh, útvarů

 • osobité řešení pohybů jednotlivce i skupiny

 • originální výrazový prvek

 • originální prvek v hudebním doprovodu

 • jakékoliv momenty překvapení

 

U skladeb s náčiním:

 • výběr nápaditého, originálního náčiní

 • originální využití náčiní

 

A - Estetický rozhodčí

A   prostorová choreografie + využití principu skladby (1 - 9 křížků)

 • minimálně 8 útvarů

 • hodnotíme zajímavost choreografie

 • prostorové a půdorysové řešení pohybu a poloh, řešení prostoru ve smyslu 3D  (výška, šířka, hloubka)

 • vyvážené pokrytí plochy

 • symetrie - asymetrie útvarů, logika střídání útvarů

 • směry a tvary - vyvážené obrazce

 • princip celistvosti – úvod, průběh a závěr

 • gradace – navazuje na dynamickou linii hudby, negativní je stejné napětí během sestavy, postrádá-li hudba změnu napětí, pak tomu odpovídá i pohybové řešení

 • kontrast – výrazné odlišnosti v kompozici

 • variace – obměna známého tématu

 

B   pohybová interpretace hudební předlohy + hudební předloha (1 - 9 křížků)

 • soulad pohybu s hudební předlohou

 • soulad hudební předlohy s námětem, motivem skladby

 • tempo, tempové změny, metrum, rytmus, rytmizace, dynamika

C   vhodnost kostýmu  + výtvarná složka (1 - 9 křížků)

 • kostým by neměl zakrývat pohyb cvičenců

 • vhodný střih vzhledem k věku a proporcím

 • vhodnost vzhledem k obsahu a tématu skladby

 • vzájemný soulad zvolené barevnosti úborů, náčiní a celkové vizáže

D   výraz (1 - 9 křížků)

 • výraz by měl být jednotný

 • měl by odpovídat   - tématu skladby

                                     - věkové kategorii

O1 - Obsahový rozhodčí

 

A   výběr pohybových prostředků (1 - 9 křížků)

-  výběr a přiměřenost pohybových prostředků s ohledem na: 

 • soutěžní kategorii zumba!

 • věkové zákonitosti

 • technickou vyspělost cvičenců

 • námět pohybové skladby

 

- variabilita a rozmanitost zvolených pohybových prostředků
 

- rozhodčí hodnotí s ohledem na soutěžní kategorii zumba! – zařazení více stylů tanců a jejich zvládnutí! - skladba by měla obsahovat více druhů tanců jako jsou tyto základní tance: merengue, salsa, cumbia, reggeaton, dále se v zumbě využívá například: belly dance, rumba/flamenco, tango, bachata, swing, axé, quebradita, calypso, hip-hop, bhangra, atd.

 

B    interakce (0 - 9 křížků)
- vzájemné působení, vzájemná aktivita a spolupráce

 • sounáležitost se skupinou

 • orientace v prostoru

 

C   intenzita (1 - 9 křížků)

 • nejedná se o rychlost hudby!

 • přechody z nízkých do vysokých poloh = střídání poloh těžiště v horizontální poloze dynamika aerobních vazeb,..

bottom of page