top of page
DANCE TEAMS

DANCE TEAMS

- počet členů 5 a více

- rozdělení na BIG teams (11 a více členů) a SMALL teams (5-10 členů) - organizátor může kategorie sloučit v případě malého počtu v kategorii

- věkové kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let a nad 27let

- délka skladby 2-3min (u kategorie 4-7let 1:30-3:00)

- plocha 12x12m

- s náčiním i bez náčiní dohromady

- důraz kladen na originalitu a ztvárnění námětu

T - Technický rozhodčí

A  držení těla + technika pohybu (1 - 9 křížků)

 • držení těla – sledují se hlavně chyby - viz. podrobná pravidla kat. show teams

 • stupeň zvládnutí techniky všech pohybových prostředků

 • přesné polohy těla

 • různé roviny a směry

 • rozpětí a rozsah pohybu

 

B  technika zvoleného pohybového obsahu (1 - 9 křížků)

 • stupeň zvládnutí techniky všech pohybových prostředků

 • přesné polohy těla

 • různé roviny a směry

 • rozpětí a rozsah pohybu

 • rozhodčí hodnotí s ohledem na soutěžní kategorii dance! – technické zvládnutí vybraných tanců! Skladba by měla ideálně obsahovat více druhů dynamických tanců – jako např.: zumba (ve které se může vyskytovat merengue, salsa, cumbia, reggeaton, dále se v zumbě využívá například: belly dance, rumba/flamenco, tango, bachata, swing, axé, quebradita, calypso, hip-hop, bhangra); a další druhy dynamických tanců – hip hop, street dance, dance hall, pop balet, disco dance, musical dance, rockenroll, break dance, apod.

 

C  synchronizace pohybů  (1 - 9 křížků)

 • synchronizace pohybů v rozsahu pohybu, napětí, uvolnění a celkovém pohybovém výrazu.

D  originalita  (1 - 9 křížků)

 • neotřelé, nápadité, originální provedení pohybů, poloh, útvarů

 • osobité řešení pohybů jednotlivce i skupiny

 • originální výrazový prvek

 • originální prvek v hudebním doprovodu

 • jakékoliv momenty překvapení

 

U skladeb s náčiním:

 • výběr nápaditého, originálního náčiní

 • originální využití náčiní

 

A - Estetický rozhodčí

A   prostorová choreografie + využití principu skladby (1 - 9 křížků)

 • minimálně 8 útvarů

 • hodnotíme zajímavost choreografie

 • prostorové a půdorysové řešení pohybu a poloh, řešení prostoru ve smyslu 3D  (výška, šířka, hloubka)

 • vyvážené pokrytí plochy

 • symetrie - asymetrie útvarů, logika střídání útvarů

 • směry a tvary - vyvážené obrazce

 • princip celistvosti – úvod, průběh a závěr

 • gradace – navazuje na dynamickou linii hudby, negativní je stejné napětí během sestavy, postrádá-li hudba změnu napětí, pak tomu odpovídá i pohybové řešení

 • kontrast – výrazné odlišnosti v kompozici

 • variace – obměna známého tématu

 

B   pohybová interpretace hudební předlohy + hudební předloha (1 - 9 křížků)

 • soulad pohybu s hudební předlohou

 • soulad hudební předlohy s námětem, motivem skladby

 • tempo, tempové změny, metrum, rytmus, rytmizace, dynamika

C   vhodnost kostýmu  + výtvarná složka (1 - 9 křížků)

 • kostým by neměl zakrývat pohyb cvičenců

 • vhodný střih vzhledem k věku a proporcím

 • vhodnost vzhledem k obsahu a tématu skladby

 • vzájemný soulad zvolené barevnosti úborů, náčiní a celkové vizáže

D   výraz (1 - 9 křížků)

 • výraz by měl být jednotný

 • měl by odpovídat   - tématu skladby a věkové kategorii​

O - Obsahový rozhodčí

 

A   výběr pohybových prostředků (1 - 9 křížků)

-  výběr a přiměřenost pohybových prostředků s ohledem na: 

 • soutěžní kategorii dance!

 • věkové zákonitosti

 • technickou vyspělost cvičenců

 • námět pohybové skladby

- variabilita a rozmanitost zvolených pohybových prostředků
 

 • - rozhodčí hodnotí s ohledem na soutěžní kategorii dance! – schopnost technického zvládnutí tanců a pestrost skladby. Skladba by měla ideálně obsahovat více druhů dynamických tanců – jako např.: zumba (ve které se může vyskytovat merengue, salsa, cumbia, reggeaton, dále se v zumbě využívá například: belly dance, rumba/flamenco, tango, bachata, swing, axé, quebradita, calypso, hip-hop, bhangra); a další druhy dynamických tanců – hip hop, street dance, dance hall, pop balet, disco dance, musical dance, rockenroll, break dance, apod.

 

B    interakce (0 - 9 křížků)
- vzájemné působení, vzájemná aktivita a spolupráce

 • sounáležitost se skupinou

 • orientace v prostoru

 

C   intenzita (1 - 9 křížků)

 • nejedná se o rychlost hudby!

 • přechody z nízkých do vysokých poloh = střídání poloh těžiště v horizontální poloze dynamika aerobních vazeb,..

 

Nová kategorie dance nahrazuje původní kat. zumba. Cílem je obohatit naši soutěž o nové taneční styly a soutěž otevřít novým týmům. Kategorie je určena pro taneční týmy, skupiny min. 5 závodníků. Délka skladby 2-3 min. Soutěž je otevřena pro tance, které jsou dynamické, vystupují na hudbu, mají odpovídající sportovní/taneční obuv. Soutěž není vhodná pro týmy typu balet, lidové tance, folklorní tance, scénický tanec, mažoretky, apod.

Pro původní zumba týmy se nic nemění při tvorbě jejich choreografie. Při hodnocení bude akorát dáván větší důraz na originalitu, schopnost zvládnutí tanečních stylů, nadšení z tance a prožití tanečního pohybu (pohybem, výrazem, kostýmem).

bottom of page