top of page
ZÁKLADNÍ INFORMACE

DĚLENÍ KATEGORIÍ:

SHOW TEAMS

- pódiové skladby, skladby s námětem

- věková kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let, nad 27let

- počet členů 5 a více

- délka skladby 2-3 min (u kategorie 4-7let 1:30-3:00), plocha 12x12m

- s náčiním/bez náčiní závodí zvlášť

- důraz kladen na originalitu a ztvárnění námětu

- u kategorie nad 27let se slučují kategorie s náčiním i bez náčiní

 

STEP TEAMS

- stepové týmy

- počet členů 5 a více

- kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let, 27-35let, pouze u step teams je zařazena kategorie nad 36let

- délka skladby 1,30-2,30 min, plocha 12x12m

 

SPORT TEAMS

- sportovní-technické týmy, fitness týmy

- počet členů 5 a více

- kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let, nad 27let

- délka skladby NOVĚ od února 2024 1,20-2,30 min, plocha 12x12m

- pouze bez náčiní

- důraz kladen na techniku, skladba nemusí mít námět

DANCE TEAMS

- počet členů 5 a více

- věkové kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let a nad 27let

- délka skladby 2-3min (u kategorie 4-7let 1:30-3:00)

- plocha 12x12m

- s náčiním i bez náčiní dohromady

- důraz kladen na originalitu a ztvárnění námětu

OBECNÁ PRAVIDLA

- povinná je vhodná sportovní obuv

- dres, který zahaluje intimní části těla

- hudební doprovod odesílá trenér současně s přihláškou ve formátu .mp3 nebo .wav (je na odpovědnosti trenéra, zda hudba je bez chyb)

- při chybném startu nebo přerušení sestavy (kdy je to mimo kontrolu závodníků, se tým musí zastavit a bude mu umožněno sestavu předvést na konci své kategorie znovu)

OPAKOVANÝ START není možný v případě chyby u závodníků (upadlá nožička u stepu, rozvázaní tkanička, problém s dresem....)

- protesty proti výsledkům se nepodávají

- pokud bude v kategorii přihlášeno méně týmů, tak je na pořadateli, zda sloučí kategorie bez/s náčiní a hodnotit se bude podle pravidel kategorie bez náčiní (u ligového hodnocení se výsledek rozděluje na týmy s/bez náčiní)

- v případě, že kterýkoli tým nesplní min. počet závodníků (tedy bude startovat v počtu nižším než 5 členů), pokud tuto skutečnost nahlásí na prezenci - může vystoupit ehibičně, dostane ceny, startovné se nevrací - pokud bez ohlášení na prezenci nastoupí na plochu - bude diskvalifikován (získá 0 bodů) - nezíská žádný bod do ligového hodnocení.

- všechny trenérky prosíme o kontrolu počtu členů na prezenci v den závodu - nahlašujte opravdový počet závodníků, kteří jdou na plochu!!!

 

ZAŘAZENÍ DO VĚKOVÉ KATEGORIE

- věkové kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let, nad 27let (u step teams i kategorie nad 36let)

- věk se spočítá průměrem věků závodníků v týmu (bez náhradníků)

- věkový průměr závodníků týmu se zaokrouhluje na 1 desetinné místo

- počítá se věk závodníka dosažený v daném kalendářním roce

- do dané věkové kategorie se týmy řadí zaokrouhlováním – věkový průměr 7,5 již jde do kategorie 8-10

- za správné zařazení týmu odpovídá trenér, věkové průměry jsou kontrolovány po odeslání přihlášky

- pokud je v jedné kategorii více než 16 týmů - rozdělíme je podle věku cca na polovinu na M - mladší a S - starší - potom v mladší i starší kategorii vyhlásíme ligy A,B nebo A,B,C (podle počtu týmů)

 

STARTOVNÉ (platné od sezóny 2024)

170Kč / závodník pro členy ŽIJ POHYBEM, 150Kč start ve více skladbách - opakovaný start

200Kč / závodník pro nečleny ŽIJ POHYBEM, 180Kč start ve více skladbách - opakovaný start

ČLENSTVÍ

50Kč /závodník/sezóna září-září

více zde

 

ROZHODČÍ

Rozhodčí hodnotí na základě absolvování kurzu rozhodčích a předchozího hodnocení ve stínovém panelu a následných rozborech svého hodnocení se zpětnou vazbou.

více zde

ZPĚTNÁ VAZBA

Každý tým může zažádat o zpracování ZPĚTNÉ VAZBY k sestavě - podle pravidel ŽIJ POHYBEM.

Zpětná vazba bude připravena dle jednotlivých kritérií rozhodčích s ohledem na povinné prvky.

Cena zpětné vazby je 300,-Kč/ 1 kritérium (můžete si vybrat, zda máte zájem o T, O, A, B), kompletní zpětná vazba (zahrnuje rozbor všech kritérií) je za 1000Kč .

Vaše žádosti zasílejte na email info@zijpohybem.cz. Vyhrazujeme si na zpracování zpětné vazby 14 dní, ale obvykle to bývá v řádech dnů.

 

JAK SE POČÍTÁ CELKOVÉ LIGOVÉ HODNOCENÍ PRO CELOU SEZÓNU?

  • Za každý závod ŽIJ POHYBEM získává každý tým body. (Body závisí na obsazenosti kategorie, tedy na počtu týmů v dané kategorii. Např. pokud závodí v kategorii 7 týmů, 1. místo získává 7 bodů, 2. místo 6 bodů, 3. místo 5 bodů, 4. místo 4 body... atd. Všechny zúčastněné týmy dostanou body. Pokud závodí v kategorii 3 týmy, 1. místo získává 3 body, 2. místo 2 body a 3. místo 1 bod.)

 

  • Tým, který absolvuje první ligový závod sezóny v jedné kategorii, musí příští ligové závody absolvovat ve stejné kategorii. Pokud by chtěl tým kategorii změnit, bodové hodnocení z předchozího závodu se mu nepočítá a může pokračovat do konce sezóny v jiné kategorii

  • Povolená 1/4 obměny členů týmu platí i v případě změny věkového průměru. Pokud se věkový průměr zvýší či sníží díky obměně max. 1/4 členů, tým zůstává ve stejné věkové kategorii, ve které startoval na začátku. Musí zde být ale zachována obměna max. 1/4 členů. Pokud ovšem chce tým věkovou kategorii změnit a přestoupit do jiné věkové kategorie, vzdává se bodů z minulých kol.

 

  • Ligový vítěz je v dané kategorii vyhlášen, pouze pokud tým absolvuje 2 a více kol v dané sezóně a pokud jsou v kategorii 2 a více týmů.

SYSTÉM VYHLAŠOVÁNÍ - nový od sezóny 2024

Pro změnu jsme se rozhodly, aby se nestávaly situace, kdy tým, který v pořadí a hodnocení skončí na lepší pozici je pak ve finále oceněn hůře.  

Příklad: Tým v kategorii B na 5.místě zůstal bez medaile a tým ligy C na 1.místě sklidil fanfáru, medaile a stupně vítězů….

 

Počet týmů v kategorii: 1 – 6

Vyhlašujeme

LIGU A:  1.místo, 2.místo, 3.místo

4.místo, 5.místo, 6.místo

 

Počet týmů v kategorii: 7 – 9

Vyhlašujeme

LIGU A: 1.místo, 2.místo, 3.místo

LIGU B: 1.místo (4.místo) , 2.místo (5.místo) , 3.místo (6.místo)

LIGU B 4.místo (7.místo),  5.místo (8.místo), 6.místo (9.místo)

 

Počet týmů v kategorii: 10 – 15

Vyhlašujeme

LIGU A: 1.místo, 2.místo, 3.místo

LIGU B: 1.místo (4.místo) , 2.místo (5.místo) , 3.místo (6.místo)

LIGU C: 1.místo (7.místo) , 2.místo (8.místo) , 3.místo (9.místo)

LIGU C 4.místo (10.místo),  5.místo (11.místo), 6.místo (12.místo), 7.místo (13.místo), 8.místo (14.místo), 9.místo (15.místo)

 

Počet týmů v kategorii: 16 a více

Kategorie je pak rozdělena podle věku na mladší a starší (to už bylo v loňské sezóně).

(v kategorii je pak 8 a více týmů a to znamená, že vyhlášení se řídí pravidly pro 7-9 týmů a 10-15 týmů….)

V případě více než 30 týmů v kategorii (což se tedy ještě nestalo :-) rozdělíme kategorii na 3 věkové skupiny po 10 týmech.

ligove hodnoceni
zpetna vazba
obecna pravidla
Kotva 1
vyhlasovani
bottom of page