top of page
SPORT TEAMS

T – Technický rozhodčí

A   technika cvičení   (1 - 9 křížků)

B   držení těla   (1 - 9 křížků)

C   flexibilita nohou    (1 - 9 křížků) - ve všech pohybových prostředcích ( např. high kick, kik front, beck, fan kick standing…)

D   intenzita cvičení   (1 - 9 křížků)

A -  Estetický rozhodčí

A   prostorová choreografie (1 - 9 křížků)

B   pohybová interpretace hudební předlohy + hudební předloha (1 - 9 křížků)

C   originalita (1 - 9 křížků)

B – Estetický rozhodčí

A   využití principů skladby   (1 - 9 křížků)

B   vhodnost kostýmu + výtvarná složka   (1 - 9 křížků)

C   synchronizace pohybů   (1 - 9 křížků) 

D   výraz   (1 - 9 křížků)

O - obsahový rozhodčí

A   obtížnost aerobních vazeb a přechodů (1 - 9 křížků)

B   obtížnost a variabilita pohybu paží (1 - 9 křížků)

C   skoky   (0 - 9 křížků)     (pokud není prvek v sestavě – 0 bodů)

D   interakce   (1 - 9 křížků)                                                               

bottom of page