top of page
SHOW TEAMS

SHOW TEAMS

- pódiové skladby, skladby s námětem

- věková kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let, nad 27let

- počet členů 5 a více

- rozdělení na BIG teams (11 a více členů) a SMALL teams (5-10 členů) - organizátor může kategorie sloučit v případě malého počtu v kategorii

- délka skladby 2-3 min (u kategorie 4-7let 1:30-3:00), plocha 12x12m

- s náčiním/bez náčiní závodí zvlášť

- důraz kladen na originalitu a ztvárnění námětu

- u kategorie nad 27let se slučují kategorie s náčiním i bez náčiní

T - technický rozhodčí

A  držení těla + technika pohybu (1 - 9 křížků)

 • držení těla – sledují se hlavně chyby - viz. podrobná pravidla

 • stupeň zvládnutí techniky všech pohybových prostředků

 • přesné polohy těla, různé roviny a směry, rozpětí a rozsah pohybu

 • dynamika a správné technické provedení high impact pohybů poskoků, skoků a švihů (high leg kicks, jumping jacks, heeel jack, knee up, kick, skip, chassé, flick kick,…)

 • švihy kontrolované, rychlé, vysoké a přizpůsobené výkonnosti všech členů týmu

 • high leg kicks vyváženost pravé a levé strany, vpřed a stranou

 • technika pohybu paží

B  podpor ležmo/klečmo (0 - 9 křížků)

VIDEO NÁVOD

(pokud není prvek v sestavě nebo není dodrženo setrvání v poloze na 8 dob – 0 bodů)

 • setrvání v poloze s možnou obměnou na 8 dob

 • podpory ležmo - Vzpor ležmo – klik ležmo – zpět do vzporu ležmo (pánské kliky), výdrž například ve vzporu ležmo, vzporu ležmo na pravé/levé vpravo/vlevo, podporu ležmo na loktech, předloktí (setrvání v poloze s možnou obměnou na 8 dob)

 • vzpory klečmo – vzpor klečmo– klik klečmo – zpět do vzporu klečmo (dámský klik). Není povolena pouze výdrž ve vzporu klečmo! 

 

C  prvky flexibility ve všech polohách a pohybech (0 - 9 křížků)

VIDEO NÁVOD

(pokud v sestavě není žádný prvek, který by prokázal flexibilitu nohou, rozhodčí udělí 0 bodů)
 

 • Rozhodčí hodnotí jakýkoliv pohyb prokazující flexibilní rozsah dolních končetin ve všech pohybových prostředcích s jakýmkoliv napětím pohybů (statické, vedené, švihové) např.:

 • Jakýkoli prvek flexibility v poloze sedu (bočný rozštěp, čelný rozštěp, placka, atd.)

 • Jakýkoli prvek flexibility v poloze stoje nebo skoku (high kick, kick front, beck, fan kick, standing...)

 

D  technika skoků (0 - 9 křížků)

VIDEO NÁVOD

Tým si může vybrat jakýkoli skok tak, aby byl viditelný a předvedený všemi cvičenci najednou nebo kánonicky.

Hodnotí se správné technické provedení:

·       vyznačená přípravná fáze

·       odraz dle typu skoku

·       prokazatelná letová fáze

·         doskok s vyznačenou závěrečnou polohou

Odraz z plných chodidel, nekontrolovaný doskok na plná chodidla je chápáno jako špatně provedený skok, poskok

 

A - Estetický rozhodčí

A   prostorová choreografie (1 - 9 křížků)

 • minimálně 6 útvarů, hodnotíme zajímavost choreografie

 • logické řešení choreografie

 • prostorové a půdorysové řešení pohybu a poloh, řešení prostoru ve smyslu 3D  (výška, šířka, hloubka)

 • vyvážené pokrytí plochy

 • symetrie - asymetrie útvarů, logika střídání útvarů

 • směry a tvary - vyvážené obrazce

B   pohybová interpretace hudební předlohy + hudební předloha (1 - 9 křížků)

 • soulad pohybu s hudební předlohou

 • soulad hudební předlohy s námětem, motivem skladby

 • tempo, tempové změny, metrum, rytmus, rytmizace, dynamika 

 • jako plus bude hodnoceno tleskání, dupání, v podstatě rytmický model

VIDEO NÁVOD, ale neomezený počtem dob

C   originalita (1 - 9 křížků)

 • neotřelé, nápadité, originální provedení pohybů, poloh, útvarů

 • osobité řešení pohybů jednotlivce i skupiny

 • originální výrazový prvek

 • jakékoliv momenty překvapení

 • v případě, že tým startuje se sestavou z loňské sezóny ztrácí maximální bodové hodnocení na originalitě

U skladeb s náčiním:

 • výběr nápaditého, originálního náčiní

 • originální využití náčiní

 

D   zpracování námětu, motivu (1 - 9 křížků)

 • logické zpracování námětu, myšlenky, nápadu v „pohybový příběh“ v souladu s principy výstavby choreografie pohybové skladby

 • kompozice skladby – logická výstavba, spojení složek pohybové, hudební, choreografické, výtvarné na základě myšlenky

E  celkový estetický dojem (1 - 9 křížků)

Správné propojení estetického pohybu, vhodně zvoleného hudebního doprovodu, se složkou choreografickou a výtvarnou vzhledem k věkové kategorii, tématu skladby.

Hodnotíme:

 • vhodnost kostýmu (neměl by zakrývat pohyb, vhodný střih vzhledem k věku a proporcím, vzhledem k tématu skladby, vzájemný soulad zvolené barevnosti úborů, náčiní a celkové vizáže)

 • výtvarnou složku (vzájemný soulad zvolené barevnosti úborů, náčiní a celkové vizáže

 • výraz – měl by být jednotný a odpovídat tématu skladby a věkové kategorii

 

B - Estetický rozhodčí

A   využití principů skladby (1 - 9 křížků)

 • princip celistvosti - úvod, průběh a závěr, celistvé zpracování námětu

 • gradace – navazuje na dynamickou linii hudby, negativní je stejné napětí během sestavy, postrádá-li hudba změnu napětí, pak tomu odpovídá i pohybové řešení

·        kontrast – výrazné odlišnosti v kompozici

·        variace - obměna známého tématu

B   prokázání kardiovaskulární vytrvalosti celého týmu  + změny tempa pohybu(1 - 9 křížků) 

Předvedení fyzické zdatnosti celého týmu se zapojením změn tempa pohybu. V tomto kritériu se hodnotí schopnost předvedení skladby v max. nasazení všemi členy týmu po celou dobu skladby.

Sledujeme:

 • dynamiku aerobních vazeb a jednotlivých prvků

 • zda jsou pohyby paží i nohou v přesných výchozích a konečných polohách (tzv. dokončování pohybů)

 • zda jsou pohyby koordinované a přesně vedené bez chybných souhybů trupu

 • pohyb (zejména tempo pohybu) je provedeno v souladu s hudební předlohou

 • různá tempa pohybu cvičenců během sestavy a to jak: v závislosti na změně tempa hudebního doprovodu nebo se pohyby rozkládají do různého počtu počítacích dob

 

C   synchronizace pohybů  (1 - 9 křížků)

 • synchronizace pohybů v rozsahu pohybu, napětí, uvolnění a celkovém pohybovém výrazu

D  vlna trupem (0 – 9 křížků)

VIDEO NÁVOD

V libovolné poloze (vpřed, vzad, vpravo nebo vlevo). Jde o postupný, plynulý vlnovitý pohyb páteře v bočné rovině v před a vzad a v čelné rovině vpravo a vlevo.

 

E   interakce (1 - 9 křížků)

Vzájemné působení, vzájemná aktivita a spolupráce mezi cvičenci, sounáležitost se skupinou.

O - Obsahový rozhodčí (bez náčiní)

A   výběr a obtížnost pohybových prostředků a aerobních vazeb (1 - 9 křížků)

Předmětem hodnocení tohoto kritéria je výběr pohybových prostředků, jejich pestrost tedy variabilita, rozmanitost, originalita … !

Variabilita a rozmanitost zvolených pohybových prostředků a aerobních vazeb.

 • výběr a přiměřenost pohybových prostředků s ohledem na:

 • věkové zákonitosti

 • vyspělost cvičenců

 • námět pohybové skladby

 • variabilita a rozmanitost aerobních vazeb a přechodů

 • pestré, nápadité a nepředvídatelné krokové variace

 • obtížnost aerobních vazeb a přechodů (provedení do prostoru a dostatečně vysoko)

 • aerobní vazby by měly být řešeny nejen čelem, ale i bokem a zády

 • správné technické provedení aerobních vazeb a přechodů

B  obtížnost a variabilita pohybu dolních končetin (1 - 9 křížků)

Sledujeme:

 • obtížnost, dynamiku a správné technické provedení high impact pohybů - poskoků, skoků a švihů (high leg kicks, jumping jacks, heeel jack, knee up, kick, skip, chassé, flick kick,...)

 • švihy kontrolované, rychlé, vysoké a přizpůsobené výkonnosti všech členů týmu

 • vyváženost high leg kicks - pravé a levé strany, vpřed a stranou

 • správné technické provedení high leg kicks, přesně vedené bez chybných souhybů trupu

 

C  obtížnost a variabilita horních končetin (1 - 9 křížků)

 • variabilita a rozmanitost pohybu paží

 • různá tempa pohybu: statický, vedený, švihový

 • v různých drahách po přímce, oblouku, kruhu, osmě, vlnov

 • různými směry vpřed, vzad, vzhůru, dolů, dovnitř a zevnitř

 • rytmicky různorodé pohyby (pohyb paží současně nebo se každá paže pohybuje rytmicky jinak)

 • pohyby malého a velkého rozpětí (zápěstí, prstů, předloktím, celou paží)

 • přesnost jednotlivých poloh, koordinace

 • obtížnost a správné technické provedení pohybu paží

 

O - Obsahový rozhodčí (s náčiním)

A   výběr a obtížnost pohybových prostředků a aerobních vazeb (1 - 9 křížků)

Předmětem hodnocení tohoto kritéria je výběr pohybových prostředků, jejich pestrost tedy variabilita, rozmanitost, originalita.

Variabilita a rozmanitost zvolených pohybových prostředků a aerobních vazeb

 • výběr a přiměřenost pohybových prostředků s ohledem na:

 • věkové zákonitosti

 • vyspělost cvičenců

 • námět pohybové skladby

 • variabilita a rozmanitost aerobních vazeb a přechodů

 • pestré, nápadité a nepředvídatelné krokové variace

 • obtížnost aerobních vazeb a přechodů (provedení do prostoru a dostatečně vysoko)

 • aerobní vazby by měly být řešeny nejen čelem, ale i bokem a zády

 • správné technické provedení aerobních vazeb a přechodů

B  obtížnost a variabilita pohybu dolních končetin (1 - 9 křížků)

Sledujeme:

 • obtížnost, dynamiku a správné technické provedení high impact pohybů - poskoků, skoků a švihů (high leg kicks, jumping jacks, heeel jack, knee up, kick, skip, chassé, flick kick,...)

 • švihy kontrolované, rychlé, vysoké a přizpůsobené výkonnosti všech členů týmu

 • vyváženost high leg kicks - pravé a levé strany, vpřed a stranou

 • správné technické provedení high leg kicks, přesně vedené bez chybných souhybů trupu

 

C  variabilita a rozmanitost manipulace s náčiním (0 – 9 křížků)

- náčiní musí být využito více než v 50% sestavy, s čímkoliv tým manipuluje na ploše   ( i ošacení např. kšiltovka) je považováno za náčiní!

Pokud cvičenci manipulují pouze s dresem nebo jeho částí, které nesejmou či neoddělí od těla ( např. jen přetočení sukně, sundání kapuce, která je přišitá k dresu …) nejedná se o manipulaci s náčiním.

Hodnotí se:

 • variabilita a rozmanitost manipulace s náčiním ve všech směrech a v rovinách: 

 • různá tempa pohybu statický, vedený, švihový

 • v různých drahách po přímce, oblouku, kruhu, osmě, vlnovce

 • různými směry vpřed, vzad, vzhůru, dolů, dovnitř a zevnitř

 • rytmicky různorodé pohyby (pohyb paží současně nebo se každá paže pohybuje rytmicky jinak)

 • pohyby malého a velkého rozpětí

 • interakce v manipulaci

Předmětem hodnocení tohoto kritéria je výběr manipulace s náčiním, jeho pestrost tedy variabilita, rozmanitost, originalita … nikoliv technika, koordinace, synchronizace manipulace s náčiním!

D variabilita a rozmanitost manipulace s náčiním (0 - 9 křížků)

Toto kritérium je shodné s kritériem C.

 E obtížnost a technika manipulace s náčiním (1 - 9 křížků)

- náčiní musí být využito více než v 50% sestavy, s čímkoliv tým manipuluje na ploše ( i ošacení např. kšiltovka) je považováno za náčiní.

 • přesnost jednotlivých poloh

 • koordinace

 • interakce v manipulaci

 • sounáležitost a interakce v manipulaci se skupinou

 

Při opakovaném nezvládnutí manipulace s náčiním se snižuje bodové hodnocení. Kritérium obtížnost a technika manipulace s náčiním se nově nedvojnásobí.

bottom of page