top of page

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A TRENÉRŮ ŽIJ POHYBEM

ROZHODČÍ:

ROZHODOVAT na soutěži ŽIJ POHYBEM může:

1. účastník školení rozhodčích ŽIJ POHYBEM starší 16ti let, který zároveň 

2. odrozhoduje korektně alespoň 3 stínové panely na soutěži ve své specializaci v časové dotaci min. 1/2  závodního dne na 1 kritérium

3. odevzdá ke kontrole své hodnocení jako zpětnou vazbu pořadatelům

4. projde ústní zkouškou

- funkce rozhodčího pro soutěž ŽIJ POHYBEM je placená 

- rozhodčí na vaší žádost může vypracovat zpětnou vazbu - Jak o ní požádat?

Plánujeme:

 

INSPIRAČNÍ SOBOTA PRO TRENÉRY, ZÁVODNÍKY A ROZHODČÍ

18.1.2020  cca 9.30 - 17.00

1500 Kč

Po úspěšné inspirační sobotě minulý rok akci opakujeme! Přihlašujte se včas, kapacita omezena na 20 osob.

Lektoři:

Mgr. Jana Černá - Beránková (práce s náčiním)

Petr Jánský (technika skoků, odrazy)

Mgr. Martina Illichová (gymnastika)

Mgr. Robert Chott (kompenzační cvičení)

letak.jpg

PŘIHLÁŠKA

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page