top of page
STEP TEAMS

STEP TEAMS

- stepové týmy

- počet členů 5 a více

- kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let, 27-35let, pouze u step teams je zařazena kategorie nad 36let

- délka skladby 1,30-2,30 min, plocha 12x12m

T - technický rozhodčí

A   technika cvičení (1 - 9 křížků)

 • stupeň zvládnutí techniky všech pohybových prostředků

 • přesné polohy těla

 • různé roviny a směry

 • rozpětí a rozsah pohybu

B   držení těla (1 - 9 křížků)

 • sledují se hlavně chyby - viz.pravidla

C   výstupy – sestupy (1- 9 křížků)

 • přenos celé hmotnosti těla ze země na step a okamžitý přenos celé hmotnosti těla ze stepu na zem musí být bezpečné a koordinované

 • celé chodidlo je umístěno na středu stepu

 • při sestupu pokládáme chodidlo postupně přes špičku až na patu (nesetrváváme na špičkách)

 • chodidlo je umístněno na podložce v blízkosti stepu cca 25 cm maximálně (na délku chodidla)

 • je zakázáno sestupovat předem ze stepu a výstup zády ke stepu

D   intenzita cvičení (1 - 6 - 9 křížků)

      Pokud v kategorii 11 a více let nepoužijí cvičenci vysoce postavený step je max. bodová hranice -  6 křížků.

 • celá skupina cvičenců provádí cviky v maximálním nasazení

 • pohyby paží i nohou jsou vyznačeny v přesné výchozí a konečné poloze (tzv. dokončování pohybů)

 • pohyby jsou koordinované a přesně vedené bez chybných souhybů trupu

 • pohyb (zejména tempo pohybu) je proveden v souladu s hudební předlohou

 • intenzitu cvičení zvyšuje zařazení skoků s velkým rozsahem pohybu či poskoků

 • stop time je povolen pouze na 4 doby (pokud toto pravidlo není dodrženo, může rozhodčí udělit max. 3 křížky)

 • pohyb bez kontaktu se stepem může být maximálně 8 dob (pokud toto pravidlo není dodrženo, může rozhodčí udělit max. 3 křížky)

A - Estetický rozhodčí

A  prostorová  choreografie (1 - 9 křížků)

 • minimálně 5 útvarů / 4 změny postavení stepů

 • hodnotíme zajímavost choreografie

 • prostorové a půdorysové řešení pohybu a poloh, řešení prostoru ve smyslu 3D (výška, šířka, hloubka)

 • symetrie - asymetrie útvarů, logika střídání útvarů

 • využití všech směrů pohybu na stepu, plochy stepu

 • různé postavení členů týmů čelem, bokem, zády ke stepu

B   pohybová interpretace hudební předlohy + hudební předloha (1 – 9 křížků)

 • soulad pohybu s hudební předlohou

 • tempo, tempové změny, metrum, rytmus, rytmizace, dynamika

C   originalita(1 - 9 křížků)

 • neotřelé, nápadité zpracování skladby

 • momenty překvapení

 • originální přechody, postavení stepů

 • originální interakce mezi členy týmu                                     

                

B - Estetický rozhodčí

A   využití principů skladby (1 – 9 křížků)

 • princip celistvosti - úvod, průběh a závěr

 • gradace – navazuje na dynamickou linii hudby, negativní je stejné napětí během sestavy, postrádá-li hudba změnu napětí, pak tomu odpovídá i pohybové řešení

 • kontrast – výrazné odlišnosti v kompozici

 • variace - obměna známého tématu

B   vhodnost kostýmu  + výtvarná složka  (1 - 9 křížků)

 • kostým by neměl zakrývat pohyb cvičenců

 • vhodný střih vzhledem k věku a proporcím

 • vhodnost vzhledem k obsahu a tématu skladby

 • vzájemný soulad zvolené barevnosti úborů a celkové vizáže

C   synchronizace pohybů  (1 - 6 - 9 křížků)

   Pokud má tým necvičícího náhradníka k přenášení stepu - max. 6 křížků

 • synchronizace pohybů

 • v rozsahu pohybu

 • v napětí

 • v uvolnění

 • v celkovém pohybovém výrazu

 • stejná úroveň pohybových schopností všech členů týmu

D   výraz (1 - 9 křížků)

 • vhodný a přirozený výraz

 • výraz by měl být jednotný

 • schopnost projevit vzrušení, sebevědomí a emoce

 • oční kontakt s publikem

 • vhodný a přirozený výraz

O - Obsahový rozhodčí

A  obtížnost a technické provedení aerobních vazeb a přechodů (1 - 9 křížků)

 • komplikované přechody vyžadující přesnou interakci a spolupráci vzhledem k věku cvičenců

 • pestré, nápadité, rozmanité a nepředvídatelné krokové variace a přechody

 • variabilita postavení stepů a postavení závodníků vůči stepům

 • variabilita změn pozic mezi členy týmu

                                                           

B  obtížnost a variabilita pohybu paží (1 - 9 křížků)

 • různá tempa pohybu: statický, vedený švihový

 • v různých drahách: po přímce, oblouku, kruhu, osmě, vlnovce

 • různými směry: vpřed, vzad, vzhůru, dolů, dovnitř a zevnitř

 • rytmicky různorodé pohyby (pohyb paží současně nebo se každá paže pohybuje rytmicky jinak)

 • pohyby malého a velkého rozpětí (zápěstí, prstů, předloktím, celou paží)

 • přesnost jednotlivých poloh paží

 • koordinace společně s výstupy a sestupy na step

 • neustálé zapojení horních končetin v průběhu celé sestavy a obtížnost pohybu paží

C   skoky (0 - 9 křížků)

 • hodnotí se správné technické provedení:

 • vyznačená přípravná fáze

 • odraz dle typu skoku

 • prokazatelná letová fáze

 • doskok s vyznačenou závěrečnou polohou              

 • odraz z plných chodidel, nekontrolovaný doskok na plná chodidla je chápáno jako špatně provedený skok, poskok

 • je zakázáno seskakovat ze stepů na zem a ze stepu na step

 • ve skladbě musí být proveden minimálně jeden skok dle vašeho výběru NOVINKA od sezóny 2024. Tým si může vybrat jakýkoli skok tak, aby byl viditelný a předvedený všemi cvičenci najednou nebo kánonicky. (pokud toto pravidlo není dodrženo – 0 bodů)

D   interakce (1 – 9 křížků)

 • vzájemné působení, vzájemná aktivita a spolupráce

 • sounáležitost se skupinou

 • choreografie s interakcí

bottom of page