PRAVIDLA

V Praze dne 23.října 2019

Milé trenérky a rozhodčí,

v návaznosti na naše školení pravidel Žij pohybem vás chceme informovat o několika důležitých novinkách, které jsme si na školení odsouhlasili a dotknou se již této závodní sezóny Žij pohybem 2020.

NOVINKY - září 2019

 • FINÁLE 2020 bude postupové - finále se mohou s jistotou účastnit všechny týmy, které se budou účastnit všech ligových závodů v dané sezóně, případná volná místa nabídne organizátor ostatním týmům. V každé kategorii do finále postoupí pouze určitý počet týmů (podle obsazenosti kategorie v závodní sezóně) - velmi pravděpodobně se omezení účasti ve finále dotkne týmů v kategorii basic teams, step teams a sport teams 11-14let - tyto kategorie bývají nejvíce obsazené.

 • EXHIBICE - pokud se stane, že v den závodu bude v týmu méně než 5 závodníků a tým to nahlásí pořadateli, smí svou skladbu předvést mimo soutěž formou exhibice ( závodníci dostanou ceny, startovní se nevrací)

 • DISKVALIFIKACE - pokud na prezenci tým nenahlásí, že startuje v menším počtu než 5 a zahájí sestavu na ploše, tak bude diskvalifikován, na tabuli se objeví "DIS" - a od všech rozhodčích bude ohodnocen 0 bodů

 • PRAVIDLA FAIR PLAY - prosíme o respektování zásad fair play a prosíme trenéry, aby tuto skutečnost zmínili závodníkům i rodičům...protesty proti výsledkům se nepodávají, je možnost požádat o zpětnou vazbu

 • POČET STARTUJÍCÍCH závodníků - na prezenci uvádějte skutečný počet startujících závodníků!!! Ceny a diplomy dostanou všichni, kdo mají startovné zaplaceno, startovné musí být uhrazeno před začátkem závodu!

 • ZÁKAZ FANDÉNÍ za rozhodčími - prosíme o fandění na stranách a z tribun

 • ZRANĚNÍ v průběhu závodu - pokud dojde ke zranění v průběhu sestavy na ploše, tak může tým sestavu dokončit (pokud to jde) - promítne se to ale v hodnocení synchronu nebo je možné sestavu ukončit a využít opakovaný start na konci kategorie

 • TRENÉR MÁ MOŽNOST mávnutím na zvukaře (ze sebou) - ZASTAVIT sestavu, pokud dojde ke zranění

 • SLUČOVÁNÍ KATEGORIÍ - v případě malého počtu nahlášených týmu v kategorii bude moci organizátor soutěže kategorie s/bez náčiní sloučit a bude hodnoceno dle pravidel pro kategorii bez náčiní (stejně jako se hodnotí kategorie nad 27let show)

 • STŘÍDÁNÍ ÚTVARŮ - v pravidlech je tím myšlenoi střídání závodníků v rámci útvaru, hodnotí se i střídání závodníků v ředních a zadních pozicích

 • OPAKOVANÝ START je možný pouze v případě zranění nebo v případě technického selhání  na straně pořadatele (špatně puštěná hudba, výpadek hudby) - důvod pro opakovaný start není špatně nahraná hudba trenérem - trenér je povinnen si hudbu zkontrolovat (hudba v administraci lze přehrát, takže je možné ji zkontrolovat)

NOVINKY - únor 2018

 • povinný prvek obrat - celý tým by měl předvést shodný prvek (i když by se jednalo o kánon, tj.obrat stejným směrem, na stejné noze apod.)

 • dojde ke sloučení kategorie 4-7 basic a aerobic show, týmy budou hodnoceny podle pravidel basic (v případě letošní sezóny, kdy jsou již sestavy ve fázi přípravy, nebude nutné splnit min. 50 % komerčního aerobiku)

 • v případě, že bude v jakékoliv dané věkové kategorii méně než 3 týmy ve startovní listině, dojde ke sloučení kategorie s a bez náčiní a sestavy budou hodnoceny dle pravidel kategorie bez náčiní

 • u kategorie sport teams zrušen povinný prvek - vlna

 • u kategorie zumba došlo k aktualizaci pravidel - ZDE

 • u kategorie nad 27 let SHOW byla aktualizována pravidla - ZDE, došlo převážně ke zjednodušení a zrušení hodnocení obtížnosti: 

         - podpor ležmo a podpor klečmo! - zrušen počet dob a obtížnost, jako podpor u této kategorie počítáme i dámský klik!
         - flexibilita - zrušen počet dob a obtížnost, nejsou přesně dané způsoby prokázání flexibility nohou
         - skoky - zrušena obtížnost a přesně dané skoky
         - obraty - zrušeny přesně dané obraty, obrat však musí být proveden ve stoje!!!

 • pro každý závodní den bude z řad rozhodčích stanoven hlavní rozhodčí

 • stínový panel - součástí stínového panelu se může stát každý, kdo absolvoval školení rozhodčích

 • rozhodčím se může stát každý po absolvování školení rozhodčích a odrozhodování min. 3 závodů ve stínovém panelu (odrozhodování všech kritérií v časové dotaci min. polovina závodního dne/1 kritérium) a po následných rozborech svého hodnocení se zpětnou vazbou

 • povinná je vhodná sportovní obuv!

 • v případě necvičícího náhradníka vyžadován černý oděv, jinak dojde ke srážce v hodnocení týmu

 • byla upravena OBECNÁ PRAVIDLA! - čtěte ZDE

 

Děkujeme za pozornost. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte.

AEROBIC SHOW TEAMS

- podrobná pravidla únor 2018

- stručná pravidla únor 2018

- hodnotící kartička pro rozhodčí

- stručná pravidla pro kategorii nad 27let! NOVINKA od února 2018 - zjednodušená pravidla

BASIC TEAMS

- podrobná pravidla únor 2018

- stručná pravidla únor 2018

- hodnotící kartička pro rozhodčí

 

STEP TEAMS

- podrobná pravidla únor 2018

- stručná pravidla únor 2018

- hodnotící kartička pro rozhodčí

SPORT TEAMS

- podrobná pravidla únor 2018

- stručná pravidla únor 2018

- hodnotící kartička pro rozhodčí

ZUMBA TEAMS

- stručná pravidla únor 2018

- hodnotící kartička pro rozhodčí

NOVINKY - září 2019